Startsida
Stadgar

Karta

Kommande händelser Styrelsen Årsstämman Våra regler
Badstranden
Arbetsdagar Bilder
Grönområden
Medlemsbrev
Kontakta oss

Enens Samfällighetsförening

Box 207, 43925 Onsala

Andelsregler
Vägavgifter är baserade på antal andelar för varje fastighet – hur många andelar beror på vad fastigheten används till och hur långt ifrån Gottskärsvägen den ligger – dvs. hur mycket vägen används. Gällande årsavgifter per andel framgår av protokollet från årsstämman. Vi har 3 st. områdessektioner (A, B och C på andelskartan) och 4 användningsnivåer för vägavgifter. Därtill kommer 1 andel för samtliga fastigheter, även obebyggda tomter, för skötsel av grönområde och badstrand enl. Lantmäteriets beslut FN 96 403.

 

A

B

C

Helårsbostad

4 + 1

6 + 1

8 + 1

Fritidsbostad

3 + 1

4 + 1

5 + 1

Obebyggd tomt

1 + 1

1 + 1

1 + 1

Rörelse

8 + 1

12 + 1

18 + 1

Enens Hamn har 221 andelar och Enens Bostadsrättsföreningen har 150 andelar (motsvarar 25 fastigheter).

Anmäl faktorer som påverkar debitering, t.ex.

·        Övergång till permanentboende

·        Nybyggnation, avstyckning

·        Rörelseverksamhet

Anmäl även försäljning av fastigheten.

Anmälning görs till ordförande, sekreteraren eller kassören. OBS! Anmäl även till Lantmäteriet. Anmälningsblankett

Ansvar för medlemmar och styrelse

Betalningsregler
Betalningen avser räkenskapsåret maj – april. Fakturan skickas ut efter årsstämman. Betalning sker till PG 423601 - 4, Enens Samfällighetsförening.

Anmärkningar mot fakturan skall göras snarast.

Vid för sent erlagd betalning debiteras dröjsmålsränta och påminnelseavgift. Observera att enligt beslut § 17 på årsstämman 2004 fastställdes påminnelseavgiften till 500:-. Indrivning av skulden vidtas för denna avgift likväl som för årsavgiften. Enens Samfällighetsföreningen kommer att informera i första påminnelsebrev om avgiften, som tas ut om inte betalning sker inom tiden angiven i påminnelsebrevet.

Trivselregler

Styrelsen vill poängtera några enkla regler som all kan respektera om viljan finns:

1.    Många barn i området. Kör försiktigt och beakta gällande hastighetsbestämmelser. 30 km i timmen råder i hela området. Observera att högerregeln gäller!

2.    Parkera med hänsyn till framkomlighet för utryckningsfordon och grannar.

3.    Släng inte trädgårdsavfall o.d. på grönområden. Gör det på Klovsten i stället. Man får lämna trädgårds avfall i högar på anvisade ställen
(se karta) under mars och september fram till arbetsdagarna i april och oktober, dock inte efter arbetsdagarna.

4.    Rasta inte hunden på fotbollsplanen eller intill andras tomter och ta upp hundbajset efter er hund. Det är absolut förbjudet att rasta hundar
på badplatsen.

5.    Håll efter din katt, som skall hållas under sådan tillsyn att den inte orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

6.    Söndagsro - i möjligaste mån försök att undvika klippa gräsmattan, trimma häcken o.s.v. på söndagar, så att grannen kan njuta av sin
trädgård.

 

Uppdaterat 2014-05-25

 

replica rolex sale
cartier replica uk
tag heuer replica uk
replica watches sale
hublot replica