Anders valdes in i styrelsen som suppleant år 2018.

 

 

 

 

 

Uppdaterat 2018-06-13