Fredrik Wenneberg valdes in i styrelsen som ordinarie ledamot år 2013.

 

Fredrik ansvarar för skötseln av badstranden och badbryggan.

 

 

 

Uppdaterat 2014-09-18