Lars Jönsson valdes in i styrelsen som ordinarie ledamot år 2015.

 

Lars Jönsson är samfällighetsföreningens kassör.

 

 

 

 

 

Uppdaterat 2017-07-26