Startsida
Stadgar

Kartor

Kommande händelser Styrelsen Årsstämman Våra regler
Badstranden
Arbetsdagar Bilder
Grönområden
Kontakta oss

Enens Samfällighetsförening

Box 207, 43925 Onsala

 

En styrelse, som väljas vid ordinarie årsstämma i juni månad varje år, har enligt stadgar att:

1 förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
2 föra redovisning över föreningens räkenskaper,
3 föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare,
4 årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhetoch ekonomi.

Styrelsen gör upp en budget för de utgifter som beräknas för verksamhetsåret, och kostnaderna fördelas mellan Samfällighetens medlemmar enligt en fastställd plan -  Se regler.

 

Våra styrelseledamöter och ersättare lägger ner många timmar varje år för att allt skall fungera och att vi skall få ett trivsamt område att bo i.

 

Styrelsen

Ordinarie ledamöter: Adress Telefon E-post   Suppleanter:   E-post
Hans Larsson, ordförande Bogrens väg 15 0705-83 41 03 HansL@storaenen.se Kristina Hargelius Strannevägen 3 Kristina@storaenen.se
Christina Dackhammar, sekreterare Brokövägen 14 0300-64966  ChristinaD@storaenen.se Anders Falkenö Bogrens Väg 5 AndersF@storaenen.se
Lars Jönsson, Kassör Stora Enens väg 53 0300-648 80  Lars@storaenen.se August Bendz Stora Enens väg 3 August@storaenen.se
Karl Twetman Stora enens väg 38 0707-66 00 22 Karl@storaenen.se Lena Ottermark Tranas väg 4 Lena@storaenen.se
Per Gelang Stora Enens väg 36A 0762-13 25 31 Per@storaenen.se      
Fredrik Wenneberg Rödebäcksväg 14 0703-31 38 17 Fredrik@storaenen.se      
Lars-Erik Lund Bogrens väg 18 0702-15 29 42 Lars-Erik@storaenen.se      


Kristina Hargelius ansvarar för vägar, asfalteringsytor samt ytavvattning av vägar och grönområden.
Hans Larsson ansvarar för kontakterna om snöröjning, sandning, underhåll av vägar och trottoarer.
Karl Twetman ansvarar för skötseln av Grönområde 1 (Enen 1:20).
Va Kant ansvarar för Grönområde 2 (Enen 1:75) och
Christina Dackhammar för Grönområde 3 (Enen 1:113).
NN ansvarar för Lekplatser.
Fredrik Wenneberg ansvarar för badstranden och badbryggan.
Lars-Erik Lund sköter våra kontakter med bostadsrättsföreningen.

Torbjörn Persson sköter hemsidan.

 

Andra funktionärer

Valberedning Adress Telefon   Revisorer  
Jeanette Nilsson Rödebäcksväg 6 623 73 Lena Aspler-Bergström Ordinarie

Juno Johansson

Stora Enens väg 36B  625 87 Gunilla Karlsson Ordinarie

Lars Olof Lindqvist

Stora Enens väg 30  649 20 David Rydén Suppleant
      Pontus Jidesten Suppleant

 

 

 

Uppdaterat 2019-06-16