Startsida
Stadgar

Karta

Kommande händelser Styrelsen Årsmötet Våra regler
Badstranden
Arbetsdagar Bilder
Grönområden
Kontakta oss

Trädvårdsplan för Enens Samfällighetsförening

Trädvårdsplanen från 2008 och den uppdaterade planen från 2009 presenteras här.
Observera att dessa filer är stora och kan ta tid att ladda ner. Ha tålamod!

 

Länkar:

Anteckningar från mötet

Reviderad plan 090610
Skisser
Framtidsvision
Kostnadsförslag

Plan 2009, version 1
Plan 2008

Föreningen har anlitat Ulf Rehnström att ta fram en trädvårdsplan för våra grönområden. Ulf är en trädvårdskonsult som är delägare i Landskapsgruppen, ett företag som sysslar bl.a. med landskapsplanering.

 

Landskapsgruppen AB

Torsgata 5, 411 04 Göteborg

tel: 031-749 60 25

växel: 031-749 60 00, fax: 031-749 60 01

www.landskapsgruppen.se

 

På grönområdets möte som ägde rum kl. 19.00 den 9 juni 2009 i hamnens lokal kom 31 medlemmar, en väldigt bra uppslutning. Konsulten Ulf presenterade förslaget och sedan hade vi en konstruktiv diskussion under ledning av Lars-Olof Lindqvist, sammankallande i trädvårdsgruppen (se listan över gruppens medlemmar här).  Sekreteraren Olof noterade de viktigaste frågor som togs upp. Läs anteckningarna här.

Som en resultat av diskussionen har konsulten Ulf gjort några ändringar. Ändringarna är på sidan 4 under rubriken "Syfte trädvårdsplan". Den reviderade planen finns här. Skisserna (här) och visionen för områdets framtida utseende (här) är oförändrade.

Ett kostnadsförslag för arbete i grönområdet mellan Röde Bäcks Väg och Stora Enens Väg under åren 2009 - 2014  har tagits fram. Läs här.

 

Beslut om antagande av denna reviderade planen tas up under § 17 (f) på årsstämman kl. 19.00 den 17 juni 2009 i hamnens lokal.

 

Läs första version av planen 2009 här och se skisserna här. Se en skiss över områdets framtida utseende här.

Planen togs fram av styrelsens trädvårdsgrupp som under året har arbetat med trädvårdsplanen för grönområdet mellan Röde Bäcks Väg och Stora Enens Väg, erbjudit tillfälle att markera träd som man gärna vill behålla, och diskuterat med kringboende under arbetsdagar. I samband med konsulten tog gruppen fram denna omarbetad plan som beskriver en utveckling med avverkning i två etapper och återplantering.

 

Konsulten gjorde en plan i 2008 som presenterades på årsstämman 2008. Läs planen här.

 

 

 

 

 

Uppdaterat 20131203