Startsida
Stadgar

Karta

Kommande händelser Styrelsen Årsmötet Våra regler
Badstranden
Arbetsdagar Bilder
Grönområden
Medlemsbrev
Kontakta oss

Box 207, 43925 Onsala

Årsstämman

Våra stadgar, som kan läsas under flik "stadgar" styr vårt arbete och våra möten. Denna förklarande av förhållande då ett ombud måste utses på årsmötet finns eftersom det framgår inte tydligt vem kan vara ombud.

 1. Det står inget om att ombudet måste vara medlem i stadgetexten och rimligen ska man ju kunna be en vanlig bekant företräda ens intressen om man vill. Även om denna bekant inte råkar bo i området.
 2. Vid årsstämman bör ombudet ge sig tillkänna, skriva på närvarolistan och säga att han eller hon företräder medlem NN enligt ovan och visa upp ett skriftligt intyg.
  Intyget behöver inte vara krångligare än ett A4 där medlem NN intygar att herr eller fru X ombeds vara ombud vid årsstämman. Tydliga och helst bevittnade underskrifter är en rimlig förutsättning. Ombudet bör också vara berett att legitimera sig.
 3. Det står i stadgetexten att ombudet inte får företräda mer än en medlem, varför ett ombud inte kan rösta för flera medlemmar. Sedan är det ju ändå så att omröstning sker med flertal bland alla medlemmar i föreningen.
 4. Sammanfattningsvis: Utse ett ombud som har en skriftlig fullmakt att fungera som ombud vid årsstämman, men försök normalt alltid själv att närvara.

Texter på hemsidan är information. Vissa ha undergått redigering för att kunna hanteras på ett smidigt sätt elektroniskt.
De officiella dokumenten är papperskopiorna som ordföranden förvarar.

Kallelser, med verksamhetsberättelser

 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2010

2009

2008

2007
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

 

Protokoll

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

2008

2007
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

 

Index över lagda motioner och framställningar från styrelsen.

2019

Behandling av framställningar från styrelsen. Se bilaga 5.

a.       Styrelsen föreslår debitering för verksamhetsår 2019-2020:
       110 kr per andel för vägområdet GA:1 och GA:2 (tidigare 100 kr).
       330 kr per andel för grönområden och stranden GA:1 och GA:2 (tidigare 300 kr).

b.       Styrelsen föreslår att styrelsearvodet är oförändrat.

c.       Styrelsen föreslår att revisorsarvodet är oförändrat.

d.       Styrelsens föreslår att årets underskott tas från eget kapital.

e.       Styrelsen föreslår omval av valberedning; Jeanette Nilsson, Juno Johansson och Lars-Olof Lindqvist.

f.       Styrelsen föreslår att årsstämma 2020 hålls tisdagen 9 juni 2020.

g.       Styrelsen föreslår att arbetsdagarna för kommande verksamhetsår genomförs lördagarna 5 oktober 2019 och 4 april 2020.

Behandling av medlemsmotioner – se bilaga 7: Minskning av antalet vildsvin i närområdet.

2018

Behandling av framställningar från styrelsen. Se bilaga 5.

a.       Styrelsen föreslår oförändrad debitering för verksamhetsår 2018-2019.

b.       Styrelsen föreslår att styrelsearvodet är oförändrat.

c.       Styrelsen föreslår att revisorsarvodet är oförändrat.

d.       Styrelsens förslag för disponering av underskott.

e.       Styrelsen föreslår att föreningens arbetsdagar i oktober och april planeras till 2 timmar, kl 10.00 till 12.00.

Inga inkomna medlemsmotioner.

2017

Behandling av framställningar från styrelsen. Se bilaga 5.

a.       Styrelsen föreslår oförändrad debitering för verksamhetsår 2017-2018.

b.       Styrelsen föreslår att styrelsearvodet är oförändrat.

c.       Styrelsen föreslår att revisorsarvodet är oförändrat.

d.       Styrelsens förslag för disponering av underskott.

e.       Styrelsen föreslår att föreningens arbetsdagar i oktober och april planeras till 2 timmar, kl 10.00 till 12.00.

Behandling av medlemsmotioner – se bilaga 6: Förändring av antalet ekar på grönområdet.

2016

Behandling av framställningar från styrelsen. Se bilaga 5.

a.       Styrelsen föreslår oförändrad debitering för verksamhetsår 2016-2017.

b.       Styrelsen föreslår att styrelsearvodet är oförändrat.

c.       Styrelsen föreslår att revisorsarvodet är oförändrat.

d.       Styrelsens förslag för disponering av överskott.

e.       Styrelsen föreslår att föreningens arbetsdagar i oktober och april planeras till 2 timmar, kl 10.00 till 12.00.

2015

Behandling av framställningar från styrelsen. Se bilaga 5.

a.       Styrelsen föreslår oförändrad debitering för verksamhetsår 2015-2016.

b.       Styrelsen föreslår att styrelsearvodet är oförändrat.

c.       Styrelsen föreslår att revisorsarvodet är oförändrat.

d.       Styrelsens förslag för disponering av överskott.

e.       Styrelsen föreslår att föreningens arbetsdagar i oktober och april planeras till 2 timmar, kl 10.00 till 12.00.

f.       Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar till blivande styrelse, att fördela valberedningens förslag, så att en kontinuitet föreligger,
  dvs. att bl.a. inte ordförande, sekreterare och kassör avgår samtidigt.

Behandling av medlemsmotioner – se bilaga 6:
   Motion angående brygga och badbojar
   Motion "Regler för vistelse på Enens badplats"
   Motion "Belysningspunkt mellan Brokövägen och Bogrens väg"

2014

Behandling av framställningar från styrelsen. Se bilaga 5.

a.       Styrelsen föreslår oförändrad debitering för verksamhetsår 2014-2015.

b.       Styrelsen föreslår att styrelsearvodet är oförändrat.

c.       Styrelsen föreslår att revisorsarvodet är oförändrat.

d.       Styrelsens förslag för disponering av överskott.

e.       Styrelsen föreslår att föreningens arbetsdagar i oktober och april planeras till 2 timmar, kl 10.00 till 12.00.

f.       Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner utarbetat förslag till ”Ansvar för medlemmar och styrelse”, finns på vår hemsida.

Behandling av medlemsmotioner – se bilaga 6: Farthinder vid korsningen Stora Enens Väg och Stenarabien

2013

Behandling av framställningar från styrelsen. Se bilaga 5.

a.       Styrelsen föreslår oförändrad debitering för verksamhetsår 2013-2014.

b.       Styrelsen föreslår att styrelsearvodet är oförändrat.

c.       Styrelsen föreslår att revisorsarvodet är oförändrat.

d.       Styrelsens förslag för disponering av överskott.

e.       Styrelsen föreslår att föreningens arbetsdagar i oktober och april planeras till 2 timmar, kl 10.00 till 12.00.

        f.       Styrelsen föreslår att långtidsparkering av fordon på samfällighetens mark inte är tillåten.  

2012

Behandling av framställningar från styrelsen. Se bilaga 5.

a.       Styrelsen föreslår oförändrad debitering för verksamhetsår 2012-2013.

b.       Styrelsen föreslår att styrelsearvodet är oförändrat.

c.       Styrelsen föreslår att revisorsarvodet är oförändrat.

d.       Styrelsens förslag för disponering av överskott.

e.       Styrelsen föreslår att föreningens arbetsdagar i oktober och april planeras till 2 timmar, kl 10.00 till 12.00..

        f.       Styrelsen föreslår att trottoaren längs Stora Enens väg vinterunderhålles på samma sätt som alla andra vägar i området.
 

2011

Behandling av framställningar från styrelsen. Se bilaga 5.

a.       Styrelsens föreslag för disponering av överskott.

b.      Styrelsen föreslår att styrelsearvodet höjs.

c.       Styrelsen föreslår att revisorsarvodet höjs.

d.       Styrelsen föreslår oförändrad debitering för verksamhetsår 2011-2012.

e.       Styrelsen föreslår att årsstämman antar trädvårdsplanen för Grönområde 2, området mellan Lyngskärsvägen och Sturevägen.

        f.       Styrelsen föreslår att backen på Lyngskärsväg skall vinterunderhållas på samma sätt som alla andra vägar i området.
 

2010

Behandling av framställningar från styrelsen. Se bilaga 5.

 1. Debitering per andel 20010 – 2011, förändrad grönområdesdebitering.

 2. Oförändrat styrelsearvode.

 3. Oförändrat revisorsarvode.

 4. Godkännande att styrelsen får använda sparade medel

 5. Kallelser och information per e-post:

Behandling av medlemsmotioner – se bilaga 6:

 1. Att lägga till en punkt på dagordning – föregående protokoll.

 2. Lekredskap på lekplatsen Bogrens Väg.

 3. Förslag att ta bort eldningsplatser.

 4. Motioner om stenar på stranden, inköp av växter, sommarängen.

 5. Sommarparkering.

2009

Behandling av framställningar från styrelsen. Se bilaga 5.

 • Debitering per andel 2009 – 2010.

 • Oförändrat styrelsearvode

 • Oförändrat revisorsarvode

 • Medlemsregister på hemsidan

 • Kallelser och information per e-post:

 • Trädvård. Styrelsen föreslår att trädvårdsplanen för området mellan Stora Enens Väg och Röde Bäcks Väg som tagits fram av konsultfirman Landskapsgruppen antas.

Behandling av medlemsmotioner. Se bilaga 6:

 • Motion angående dagvattenbrunn på Enen 1:20 vid Stenarabien.

 • Motion angående ett planeringsmöte för området mellan Stora Enens Väg och Röde Bäcks Väg.

 • Motion angående ett planeringsmöte för området mellan Lyngskärs Väg och Sturevägen.

2008

Behandling av framställningar från styrelsen. Se bilaga 5.

 • Debitering per andel 2008 – 2009.

 • Oförändrat styrelsearvode

 • Oförändrat revisorsarvode

 • Trädvård. Styrelsen föreslår att utvecklingsplanen som tagits fram av konsultfirman Landskapsgruppen antas.

Behandling av medlemsmotioner. Se bilaga 6:

 • Alternativ utformning av Enen 1:20 - se bilaga 6 A1

 • Skötsel av till vägar angränsande vegetation - se bilaga 6 A2

 • Parkerade bilar - se bilaga 6 A3

 • Komplettering till befintlig lekplats - se bilaga 6B
2007

Behandling av framställningar från styrelsen. Se bilaga 4.

·         Debitering per andel 2007 – 2008.

·        Oförändrat styrelsearvode

·        Oförändrat revisorsarvode

Behandling av medlemsmotioner. Se bilaga 5:

 • Bastu vid stranden - Se bilaga 5b

 • Komplettering av Lekplatsen vid Bogrens Väg - Se bilaga 5a
2006

Behandling av framställningar från styrelsen. Se bilaga 4.

·         Debitering per andel 2006 – 2007

·         Styrelsearvode

·        Revisorernas arvode

Behandling av medlemsmotioner. Se bilaga 5

 • Reparation av dagvattenledningar

 • Parkering vid Bostadsrättsföreningens område

 • Bastu vid stranden

2005

Behandling av framställningar från styrelsen. Se bilaga 4.

 • Debitering per andel 2006 – 2006. Årsstämman ska välja mellan 2 st. alternativ – se bilaga 2 för budgetberäkning.

-          Oförändrad 75:- per andel (vi kan inte spara 30,000:- för senare vägunderhåll) eller

-          Höjning till 100:- (vi kan spara 30,000:- för senare vägunderhåll om inga stora oplanerade utgifter måste betalas – t.ex. mycket snö under vintern).

 • Oförändrad styrelsearvode - 15000:- att disponera efter styrelsens eget gottfinnande, och

 • Oförändrad revisorernas arvode -  2000:- (1000 till vardera tjänstgörande revisor)

 • Finansiering av framtida beläggningsåtgärder

 • Orienteringstavla vid infarten

Behandling av medlemsmotioner. Se bilaga 5

 • Ny lekplats alt. ordentlig upprustning av befintlig

2004

Behandling av framställningar från styrelsen.

 • Debitering per andel

 • Höjt styrelse arvode, höjt arvode till revisorerna

 • Höjd dröjsmålsavgift
2003 Inga inkomna motioner.
2002  
2001

Behandling av medlemsmotioner. Se bilaga 4:

 • Motion från Lars Ljungström ang. tennisbana

 • Motion från Helene och Dan Berg ang. lekplats, snöröjning och siktförbättring

 • Motion från Inger och Olof Lundin ang. återställande av en farthinder på Stranneväg
2000 Inga inkomna motioner.

 

Uppdaterad 2019-06-21