Startsida
Stadgar

Karta

Kommande händelser Styrelsen Årsstämman Våra regler
Badstranden
Arbetsdagar Bilder
Grönområden
Medlemsbrev
Kontakta oss

Box 207, 43925 Onsala

Samfälligheten tar hand om alla grönområden inom våra gränser. Se karta.  

E 1:20

Dessa grönområden ägs av Enens Båtägares Ekonomiska Förening. Enens Samfällighetsförening har nyttjanderätt och förvaltar alla dessa områden. De största områden är det som ligger mellan Stora Enens Väg och Röde Bäcks Väg, gräsområdet vid Stora Enens Vägs nedre delen, grönområdet intill stranden mellan hamnen och Gerdas Väg samt alla små stigar mellan husen.

E 1:113

Badstranden och grönområdet mellan Stora Enens Väg och Bogrens Väg, fotbollsplanen och lekplatsen vid Bogrens Väg samt Tranas Vägs parkering ägs av kommunen och förvaltas av Enens Samfällighetsförening

S 1:75

Grönområdet mellan Lyngskärsvägen och Sturevägen, enligt lantmäteriet förvaltas detta område av Enens Samfällighetsförening

SP 1:11

Parkeringen och grönområdet mellan Brokövägen och bäcken, enligt lantmäteriet förvaltas detta område av Enens Samfällighetsförening

Vi har en trädvårdsgrupp inom styrelsen som ansvarar för planering av trädvårdsåtgärder.

Trädvårdsplan för området mellan Stora Enens Väg och Röde Bäcks Väg

Styrelsen har under 2013 arbetat fram ett antal dokument som kompletterar trädvårdsplanen ovan. ( Policy Grönområde 1, Komplettering Policy Grönområde 1 samt Policy Grönområde 2)

 

Uppdaterat 2019-03-10